Skip to content
porträtt igen
Sve

Hej, och välkommen till min portfoliosida!

Mitt namn är Niklas Öhrberg och jag är en industridesigner placerad i Sundsvall. Att konstruera och skapa saker och ting har alltid roat mig vilket lede till att jag utbildade mig till industridesigner. Denna typ av design handlade ursprungligen omskapandet av produkter anpassade för industriell tillverkning, men är i dagsläget betydligt bredare och inkluderar även t.ex. UX-design. Denna bredd är något som verkligen passar mig som älskar att “pyssla” med det mesta! Om du vill veta mer om mig så kontakta mig gärna på niklas@niklasohrberg.se!

Mjukvara

Adobe Creative Cloud:
– Photoshop
– InDesign
– Illustrator
– Premiere Pro
– After Effects
Cinema 4D
Solid Works
Unity 3D
Unreal Engine
Substance Painter

Färdigheter

Industridesign
Grafisk design
Designmetodik
Illustration
3D modellering, digitalt
3D modellering, lera, polymer, trä m.m.
Trä- och metallbearbetning

Industridesign

Formgivning, semiotik, ergonomi, estetik, funktion – listan över allt som ingår i “design” kan göras lång. Genom att följa designprocessens tre faser – analysfasen, den kreativa fasen samt slutförandefasen – kan goda resultat uppnås.

Som industridesigner försöker jag balansera mellan rollerna som konstnär och konstruktör, men kan lika gärna fungera som projektledare, AD eller varför inte göra en analys av befintliga produkter?

Industrial design

Design, semiotics, ergonomics, aesthetics, function – The list of everything included in “design” can be done long. By following the three stages of the design process – the analysis phase, the creative phase and the final phase – good results can be achieved.

As an industrial designer, I try to balance between the role of artist and “engineer”, but can just as well be a project manager, AD or why not analyse existing products?

Teknisk illustration

Allt från sprängskisser till illustrationer som används i reservdelskataloger. Många av de uppdrag jag haft har inkluderat denna typ av illustrationer då detta är en viktig del av en produkts ”liv”.

Technical illustrations

This includes everything from extruded assembly views to illustrations used in spare part catalogues. Many of the jobs I’ve done includes this in one way or another and it is an important part of the products ”life”.

Grafisk design, visualisering & illustration

Diverse illustrationer, renderingar och animeringar. Från handgjorda skisser till realistiska renderingar. Sophjältstatyn har sedan 2013 haft tjänstgöring i ett återvinningscenter där besökande skolklasser m.fl. får utbildning inom återvinning.

Graphic design, visualisation & Illustrations

Random illustrations, renderings and animations. From hand made sketches to realistic renderings. The “recycling hero” was made to greet visitors in a recyling center were schoolkids and others are educated in recycling.

Digitala produkter

Spel, appar och UX/UI-design. Dessa project är framtagan i bland annat Unity 3D, Adobe XD och Adobe Photoshop. Jag har främst arbetat med design och grafisk men jag har även en grundläggande förståelse för programering i t.ex. html och C#.

Digital produkts

Games, apps and UX/UI-design. These projects were made in Unity 3D, Adobe XD and Photoshop amongst other programs. My role were mainly in the design area but I do also have a basic understanding in programming in HTML and C#.

Promo video for Second Comming

Copyright Niklas Öhrberg