Product design

Design, semiotics, ergonomics, aesthetics, function – The list of everything included in “design” can be done long. By following the three stages of the design process – the analysis phase, the creative phase and the final phase – good results can be achieved.

As an industrial designer, I try to balance between the role of artist and “engineer”, but can just as well be a project manager, AD or why not analyse existing products?

Namnlöst-2

Produktdesign

Formgivning, semiotik, ergonomi, estetik, funktion – listan över allt som ingår i “design” kan göras lång. Genom att följa designprocessens tre faser – analysfasen, den kreativa fasen samt slutförandefasen – kan goda resultat uppnås.

Som industridesigner försöker jag balansera mellan rollerna som konstnär och konstruktör, men kan lika gärna fungera som projektledare, AD eller varför inte göra en analys av befintliga produkter?

Solglasögon

Anton Frans kontaktade mig för att få hjälp med att visualisera sina kommande solglasögon. Efter att ha fått den information som behövdes skapades ett antal skisser som sedan fick ligga till grund för tre stycken CAD-modeller (en per båge). Modellerna användes därefter till så väl renderingar som grund för produktionsfärdiga 3D CAD modeller.

www.antonfrans.com

Sunglasses

Anton Frans asked for help to visualize their new sunglasses. After a initial beefing by the company, a number of quick sketches were made to set the details and there after each model were mad in 3D CAiD (“computer aided industrial design”) which were then rendered. The rendered images as well as the 3D models were used during contact with manufacturers.

www.antonfrans.com

LevelAd

”LevelAd är en patenterad produkt för att steglöst justera höjden på dörrar och fönster som monteras i byggnader. LevelAd monteras i karmen när fönster och dörrar tillverkas och är sedan färdig att användas när dessa anländer till kund.” – http://midswe.com/

Denna produkt är framtagen åt MidSweden Inventions AB vilka tar fram inovativa produkter riktade mot byggbranchen.

www.midswe.com

LevelAd

”LevelAd is a patented product for adjusting the height of doors and windows during installation in buildings. LevelAd is mounted in the frame when windows and doors are manufactured and are then ready to be used when they arrive at the customer.” – http://midswe.com/

This product has been developed for MidSweden Inventions AB, which provides innovative products aimed at the construction industry.

www.midswe.com

Användartester

Användartester var en stor del av detta projekt. Att ta tillvara på användarnas erfarenheter är ett viktigt moment i designprocessen.

Projektet var mitt examensarbete vilket utfördes i samarbete med Mionix AB.

User test and experience

Gathering peoples opinions on existing products as well as letting people try out a number of test models was a big part of this project.

This was my tesis project back in 2014, done in cooperation with Mionix AB.

Video

Video renderade åt SharpX samt åt MaMacDo. Dessa har använts i syfte att beskriva produkterna för återförsäljare, slutkund och även media.

Video

Video renderings made for SharpX  and MaMacDo. These have been used to describe the products for retailers, the press and also the end user.

Teknisk illustration

Allt från sprängskisser till illustrationer som används i reservdelskataloger. Många av de uppdrag jag haft har inkluderat denna typ av illustrationer då detta är en viktig del av en produkts ”liv”.

Technical illustrations

This includes everything from extruded assembly views to illustrations used in spare part catalogues. Many of the jobs I’ve done includes this in one way or another and it is an important part of the products ”life”.

PDF Portfolio

These portfolios are made for printing, but looks nice on screen as well. They contain more of my older work, but may not be as up to date as the website.

Industridesignportfolio på svenska (2016)

Industrial design portfolio in English (2016)

Software I use

Adobe Creative Cloud:

–    Photoshop CC – Expert level
–    InDesign CC – Expert level
–    Illustrator CC – High level

–    Premiere Pro and After Effects CC – Intermediate level

Cinema 4D – Expert level
Solid Works – High level
3D studio max – Basic level

Skills

3D Modelling, digital – Expert level
3D Modelling, clay, foam and so on – Intermediate level
Wood and metalworking – Intermediate level
Illustration/sketching – High level

About me

I’m an industrial designer, living in Sundsvall in the middle of Sweden. Apart from product design I also do illustrations, concept art, work on computer games and so on. It all kind of belong in the same realm – creativity, the liking of making things.

I’m born in 1974 and as a little boy I found joy in playing with lego, building soap box cars and ”tweaking” my bicycle, adding things like seatbelts (which only made riding the bike mush more dangerous…). This stayed with me as I grew older and here I am, a self employed (industrial)designer/artist/inventor…

Copyright Niklas Öhrberg