Teknisk illustration

Allt från sprängskisser till illustrationer som används i reservdelskataloger. Många av de uppdrag jag haft har inkluderat denna typ av illustrationer då detta är en viktig del av en produkts ”liv”.

Technical illustrations

This includes everything from extruded assembly views to illustrations used in spare part catalogues. Many of the jobs I’ve done includes this in one way or another and it is an important part of the products ”life”.

Produktdesign

Formgivning, semiotik, ergonomi, estetik, funktion – listan över allt som ingår i “design” kan göras lång. Genom att följa designprocessens tre faser – analysfasen, den kreativa fasen samt slutförandefasen – kan goda resultat uppnås.

Som industridesigner försöker jag balansera mellan rollerna som konstnär och konstruktör, men kan lika gärna fungera som projektledare, AD eller varför inte göra en analys av befintliga produkter?

Product design

Design, semiotics, ergonomics, aesthetics, function – The list of everything included in “design” can be done long. By following the three stages of the design process – the analysis phase, the creative phase and the final phase – good results can be achieved.

As an industrial designer, I try to balance between the role of artist and “engineer”, but can just as well be a project manager, AD or why not analyse existing products?

Visualisering & Illustrationer

Diverse illustrationer, renderingar och animeringar.

Visualisation & Illustrations

Random illustrations, renderings and animations.

Copyright Niklas Öhrberg